Arkivguiden   >   Arkivguidens Blogg   >

DET INBILLAT SJUKA FORUMET

2016-08-14

Vad skulle ha hänt om ett börsföretags styrelse hade satsat stora pengar på att "modernisera" verksamheten - och resultatet blivit att man å det grövsta hade vandaliserat företagets viktigaste tillgång och allmänhetens intresse för företaget hade halverats bokstavligt talat över en natt?

Ja, det första skulle vara att aktien hade rasat till Fermenta-nivå (om någon fortfarande minns den cirkusen). Och sedan skulle naturligtvis styrelsen ha tvingats att ställa sina platser till förfogande på en extra bolagsstämma.

Och vad skulle ha hänt om Släktforskarförbundets styrelse hade satsat stora pengar på att "modernisera" Anbytarforum - och resultatet blivit att man å det grövsta hade vandaliserat förbundets viktigaste kontakt med landets släktforskare och antalet inlägg hade halverats bokstavligt talat över en natt?

Ja, den sistnämnda frågan är fel ställd, som politiker brukar svara - det har redan skett.

Eventuella konsekvenser för den ansvariga förbundsstyrelsen lär vi få se på förbundsstämman som hålls på fredag (den 19/8). Men om allt går som det brukar gå på de flesta stämmor, så kommer intresset för Anbytarforum inte att vara överdrivet stort bland föreningarnas stämmoombud, och en överväldigande majoritet kommer att godtroget lita på förbundsstyrelsens version av det inträffade och bortse från vad "gnällspikar" säger.

Men vad än styrelsen påstår och ombuden väljer att tro på, så är det ett faktum att "den nödvändiga moderniseringen" inte bara har skötts otroligt amatörmässigt, utan också var fullständigt onödig. Bytet till en "ny plattform" för Anbytarforum byggde nämligen på fria fantasier om att det gamla forumprogrammet var så "föråldrat" att forumet riskerade att "krascha" och alla inlägg försvinna.

Jag ska inte här upprepa allt det jag tidigare har skrivit i Arkivguidens Forum om saken, bara kort sammanfatta det och länka till de inläggen. Men sedan jag skrev mitt senaste inlägg där, så har det också skrivits en hel del inlägg i Anbytarforums egen diskussion "Nya Anbytarforum", och inte minst förbundsordförandens inlägg är värt en kommentar.

Men först en kort sammanfattning av vad det hela rör sig om:

För det första, så gäller det att hålla ordning på begreppen. Detta handlar inte om någon "plattform", utan om det program som installeras på servern för att driva forumet. Det gamla Anbytarforum (och även Arkivguidens Forum, AGF) använder programmet Discus, och det nya Anbytarforum använder programmet Simple Machines Forum (SMF). (Och det är för att AGF också använder Discus som jag vet hur det fungerar. Som det forumets administratör ser jag ju forumet 'från insidan'.)

Det skriptspråk som programmen är skrivna i är Perl för Discus, och PHP för SMF. Båda är mycket populära och flitigt använda, och det finns gott om duktiga programmerare som behärskar dem, både i Sverige och utomlands. Att hitta någon som har kompetensen för att kunna ändra i programmen och bygga om forumen (d.v.s. ändra deras funktioner) är m.a.o. inget problem, varken för Discus eller SMF.

Vidare är det fullständigt fel att den teknik som används av Discus är "föråldrad". Varför det är fel framgår av mitt första inlägg i AGF-diskussionen "Ny plattform" för Arkivguidens Forum? Det inlägget skrevs egentligen inte för att kommentera Anbytarforum, utan för att svara på frågan som jag fått om det också är aktuellt med en "ny plattform" för AGF (som alltså använder samma program som det gamla Anbytarforum). Svaret på frågan är självklart nej, och jag förklarar varför genom att visa hur Discus fungerar.

Som också framgår i det inlägget är det fullständigt omöjligt att det gamla Anbytarforum "kraschar", om man med det menar att alla inlägg försvinner om själva programmet Discus skulle haverera av någon orsak. Det Discus gör är nämligen bara att skapa HTML-sidor (alltså vanliga websidor), en för varje diskussionstråd. Och det enda som behövs för att läsa dem är en webläsare; programmet används alltså bara vid skapandet av sidorna, inte vid läsningen.

Det är m.a.o. samma sak som att man kan använda sitt släktforskningsprogram för att skapa HTML-sidor för att presentera sin släktforskning på nätet, eller ett annat program för att skapa en vanlig hemsida. När sidorna väl är skapade, så ligger de där på servern och kan läsas av alla besökare, helt oberoende av det program som användes för att skapa dem.

Summa summarum: Den motivering som man har för att byta Anbytarforums program är alltså helt uppåt väggarna tokig. Tekniken som används av det gamla programmet är inte det minsta "föråldrad", och risken är obefintlig att de gamla inläggen försvinner genom att programmet "kraschar".

Två saker kan tilläggas till detta:

För det första är en grundläggande skillnad mellan Discus och SMF (förutom skriptspråket och de enskilda forumfunktionerna) att diskussionssidorna i Discus är statiska och i SMF dynamiska. Statiska betyder att sidorna ligger färdiga som egna filer på servern. Dynamiska betyder i det här fallet att sidorna skapas tillfälligt genom att innehållet laddas upp ur databasen när någon besöker dem. Det var också på gång att göra Discus sidor dynamiska i nästa version av programmet (Discus 5), men den blev aldrig klar innan utvecklingen av Discus lades ned.

En duktig Perl-programmerare (och sådana finns det som sagt gott om) skulle naturligtvis kunna genomföra en sådan ombyggnad av Discus, och därmed skulle ett byte av program vara överflödigt om det är den förändringen som man är ute efter genom programbytet. (Även i den nuvarande versionen av Discus används en databas, men bara vid sökningar. Därför är själva texten det enda av inläggens innehåll som sparas i databasen, inte formatering och bifogade bilder, eftersom det ju bara är i texten som sökningar görs.)

För det andra är det stora problemet vid ett byte av forumprogram att överföra inläggen från det gamla forumformatet till det nya. Det går då inte att enkelt överföra hela inläggen 'i klump', utan man måste plocka ut de enskilda delarna av de gamla inläggen och stoppa in dem på rätt ställen i de nya inläggen; inläggstexten på sin plats (och med bibehållen formatering och alla bifogade bilder m.m.), tiden på sin, och skribentens namn på sin. Dessutom gäller det att överföra kontona också, så att användarnas där gjorda val följer med (i den mån de valda alternativen alls finns i det nya forumet) och varje inlägg kopplas till rätt skribent.

Detta stora problem slipper man naturligtvis om man väljer att bygga om det gamla forumprogrammet i stället för att byta program.

Nu valde man alltså att byta program, och fick därmed problemet med överföringen av inläggen. Och den konverteringen blev en fullkomlig katastrof, vilket jag beskriver i ett inlägg i AGF-diskussionen om Anbytarforum (den 9/5 kl. 1.08). Något som är minst sagt märkligt är att ett av de grövsta felen som jag nämner där (att det inte längre går att se vad som är citat i de överförda inläggen) inte ens finns med på Anbytarforums egen sida med felanmälningar!

Med tanke på att det finns över en million inlägg i det gamla Anbytarforum, och det blev så många olika sorters fel vid konverteringen, så borde det rimligtvis vara ett sexsiffrigt antal inlägg som fått åtminstone ett av felen.

Och så några ord om det som skrivits i ett par inlägg i Anbytarforums egen diskussion "Nya Anbytarforum".

Först ett inlägg av förre förbundsstyrelseledamoten Daniel Berglund, som också ett antal år var ansvarig för förbundets servrar. Det är tre år sedan han satt i styrelsen, så han var därför inte med och fattade beslutet om bytet till SMF, men i och med att han var inblandad i det tekniska även efter att han lämnat styrelsen, så lär han ha så stor insyn i det hela att han vet hur styrelsen resonerade inför beslutet. Så här skriver han bl.a.:

"Att konvertera forumet visade sig vara överraskande svårt. Discus 4 fick aldrig något större genomslag och finns knappt längre 'där ute'. Konverteringsprogram existerar inte. En firma försökte konvertera till vBulletin men fick ge upp. Då hittade man från förbundskansliet en firma som kunde konvertera till SMF och som dessutom lyckades. Tja, då blev det SMF!"

Hur väl man "lyckades" med konverteringen har jag redan kommenterat här ovan...

Och så förbundsordföranden Erland Ringborg, som bl.a. skriver så här:

"Att upprustningen av Anbytarforum eftersatts under ett antal år skapade mycket svåra förutsättningar för det nödvändiga bytet av den föråldrade tekniska plattformen. Det tog vår webbutvecklare Nina Mårtensson fyra månader av intensivt sökande på nätet att över huvud taget hitta den kompetens som krävdes och som stod till förfogande för uppgiften. Att Nina till slut hittade denna kompetens på Hawaii! till ett mycket facilt pris är en illustration så god som någon både till globaliseringen och till att pengar inte alltid är en nyckelfaktor."

Det behöver inte ordas mer om "den föråldrade tekniska plattformen" - som ju redan konstaterats varken är föråldrad eller någon plattform. Smiley

Och när det gäller "den kompetens som krävdes", så utgår jag självklart från att Ringborg avser konverteringen av inläggen. Ombyggnaden av SMF (alltså förbättringen av det forumprogrammets undermåliga funktioner) är ju en fråga om PHP-programmering, och det måste naturligtvis förbundets webutvecklare själv kunna klara av; det krävs i varje fall ingen specialkompetens.

Att det skapat "mycket svåra förutsättningar" för programbytet ("upprustningen") att man väntat med det "ett antal år" är ett påstående som helt saknar verklighetsförankring. Det enda som händer om man väntar ytterligare några år är att det blir fler inlägg att konvertera - men antingen går det att konvertera inläggen eller så går det inte; antalet inlägg avgör naturligtvis bara hur lång tid konverteringen tar.

Och det finns fler märkliga påståenden i citaten ovan. Berglund skriver att konverteringsprogram inte existerar, och att en firma som försökte att konvertera till forumprogrammet vBulletin "fick ge upp". Och Ringborg säger att det tog förbundets webutvecklare "fyra månader av intensivt sökande på nätet att över huvud taget hitta den kompetens som krävdes".

Fyra månader!? Det tog mig inte så mycket mer än fyra sekunder att göra följande Google-sökningar. Smiley

Sökning 1: "convert" "discusware"

Resultat: 961 träffar.

Sökning 2: "discus" site:simplemachines.org

Resultat: 185 träffar.

Observera dels att citattecknen ska vara med i sökningarna, dels att man i den första sökningen måste skriva "Discusware" (firman bakom programmet). Bara "Discus" ger träffar på allt möjligt annat, också med citattecken. I den andra sökningen räcker det däremot med "Discus", men då är vi ju på SMF:s sajt (inkl. supportforumet), och då finns det ju inte så många andra Discus än forumprogrammet att välja på.

Träffarna i den andra sökningen är väl till stor del med också i det första resultatet, men vi kan väl säga att det blev cirka 1.000 träffar. Nu är det naturligtvis som vanligt vid Google-sökningar att många träffar, kanske de flesta, inte innehåller någon vettig information. Men det finns i varje fall flera som säger sig kunna konvertera inlägg från Discus 4 till olika PHP-program, inte bara till SMF.

Bl.a. Randem Systems. "We are the experts!", säger man blygsamt... Är det möjligen den "kompetens" som man till slut fastnade för? Firman finns i varje fall på Hawaii... (Jag kan väl inte riktigt hålla med Ringborg om att det är "en illustration så god som någon" till globaliseringen att man kan hitta IT-folk i USA - för hur exotiskt Hawaii än må låta, så är det ju faktiskt en amerikansk delstat... Smiley)

Men egentligen spelar det ingen roll om man hittar någon som kan utföra konverteringen felfritt. Den behövs ju inte.

Om man vill ha ett forum med dynamiska sidor, alltså med enbart databaslagring av inläggen (som naturligtvis är det man är ute efter), och samtidigt behålla det gamla forumets utmärkta och populära funktioner (nytt senaste dygn, inläggsabonnemang m.m.), så har man två alternativ:

1) Behåll Discus med dess funktioner, och bygg om det till att ha dynamiska sidor (enbart databaslagring av inläggen).

2) Byt till ett nytt forumprogram (t.ex. SMF) som redan har dynamiska sidor, och bygg om det så att det får samma funktioner som Discus.

Väljer man alternativ 1, så har man fördelen att redan ha alla önskade funktioner och behöver då bara bygga om programmet på en punkt, databaslagringen. Och framför allt slipper man konverteringen av inläggen.

Väljer man alternativ 2, så får man nackdelen att behöva bygga om programmet på flera olika punkter, eftersom det är flera viktiga funktioner som saknas. Och framför allt måste man genomföra den mycket riskabla inläggskonverteringen.

En nackdel till med alternativ 2 är att egna ändringar som man gör i programkoden försvinner när man uppdaterar till en ny version (alltså en officiell uppdatering), något som man slipper med alternativ 1 (eftersom det inte längre kommer några officiella uppdateringar av Discus). Läs mer om detta i slutet av mitt första inlägg i AGF-diskussionen "Ny plattform" för Arkivguidens Forum?

Så varför valde man alternativ 2? Visste man inte ens om att alternativ 1 var möjligt?

Inom politiken är det vanligtvis så att handläggande tjänstemän tar fram underlag till besluten och presenterar dem för polikerna: "Så här är det. Och så här bör vi göra." Och politikerna sväljer i de flesta fall det hela med hull och hår. Ingen kontakt med externa fackmän, ingen egen koll av fakta.

Men i Släktforskarförbundets styrelse sitter ju erfarna släktforskare - för det gör det väl? Och erfarna släktforskare vet naturligtvis att andrahandsuppgifter bör man ta med en nypa salt och alltid själv gå till källan och kontrollera uppgifterna - för det vet man väl? Så varför tillämpar man inte det också utanför forskningen? Varför går man på amsagorna om "föråldrad teknisk plattform" och att hela forumet riskerar att "krascha" med inlägg och allt? Varför tar man för givet att man måste byta program i stället för att bygga om det gamla?

Kort sagt: Varför tar styrelseledamöterna inte själva reda på fakta innan man fattar sina beslut?

Och varför måste Släktforskarförbundets styrelse ännu en gång hålla planering och beslut lika hemligt som i Kreml - tills man plötsligt en dag slänger fram det färdiga resultatet framför den intet ont anande släktforskande allmänheten? Att det fanns planer på ett byte av forumprogram var ju ingen hemlighet; det hade diskuterats länge - men vilket program det till slut blev och vilka funktioner det hade, och framförallt inte hade, det blev ju inte allmänt känt förrän det "Nya Anbytarforum" öppnades.

Varför nöjde man sig med att (för att citera förbundsordföranden) "engagera erfarna släktforskare i tester av den nya plattformen", d.v.s. handplocka personer till en test av SMF i det fördolda? Varför lade man inte ut en offentlig demoversion av det nya Anbytarforum, inklusive en provkonvertering av en del inlägg (t.ex. alla sockeninlägg i ett stort landskap för att säkert få med alla typer av inlägg med bilder och olika formateringar) - och lät alla med användarkonto testa och komma med synpunkter?

Hade man gjort det sistnämnda, så hade man inte behövt stå där med en redan genomförd överföring till ett nytt program med usla funktioner, och en misslyckad konvertering av inläggen, och säga (förbundsordföranden igen) att "problemen visade sig större än vi kunnat förutse" - och man hade därmed inte heller behövt att "förstärka kansliet med en person på heltid med uppgift att systematisera alla felanmälningar och andra inkomna synpunkter"...

Det är tur att man inte äger aktier i Släktforskarförbundet! Smiley

- - - - - - - - - -

Eventuella kommentarer till ovanstående hänvisas till diskussionen Anbytarforum i Arkivguidens Forum.

(Om någon undrar över rubriken till detta inlägg, så syftar den naturligtvis på Molières teaterpjäs "Den inbillade sjuke".)
Om Arkivguidens Blogg
© Jörgen Tollesson     ·     Epost